Kancelaria Adwokacka

Adwokat Dawid Pluta

Serdecznie witam na stronie

Kancelarii Adwokackiej

W poszczególnych zakładkach znajdą Państwo informacje o kancelarii,  zakresie świadczonych usług prawnych, krótko o mnie, jak również dane pozwalające uzyskać szybki kontakt z Kancelarią.

O Kancelarii

Adwokackiej

Moja Kancelaria Adwokacka powstała z myślą o zapewnieniu szerokiej ochrony i pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym, jak też podmiotom gospodarczym, instytucjom finansowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym.

Posiadane przez moją osobę bogate doświadczenie zawodowe, w pełnieniu funkcji publicznych, jak też solidne przygotowanie do zawodu adwokata u jednego z czołowych legnickich adwokatów, daje gwarancję rzetelnego i w pełni profesjonalnego podejścia do każdego klienta Kancelarii w rozwiązaniu jego prawnego problemu.

Serdecznie Państwa zapraszam do współpracy i skorzystania z usług Kancelarii.

Oferta

Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

  • Prawo karne i prawo wykroczeń (obrona w sprawach karnych i o wykroczenia, reprezentowanie klienta jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, a także w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz w sprawach wszczętych subsydiarnym aktem oskarżenia),
  • Prawo cywilne (reprezentowanie klienta w sprawach m.in. o zapłatę, o odszkodowania, o ochronę dóbr osobistych, o ubezwłasnowolnienie, a także w sprawach spadkowych),
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze (reprezentowanie klienta m.in. w sprawach o rozwód, separację, podział majątku dorobkowego małżonków, alimenty, kontakty z dziećmi, zaprzeczenie ojcostwa),
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (reprezentowanie klienta m.in. w sprawach dotyczących odwołań od niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, o przywrócenie do pracy, a także odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych),
  • Prawo gospodarcze i handlowe (szeroko rozumiana obsługa prawna podmiotów gospodarczych (firm) oraz instytucji finansowych),
  • Prawo administracyjne (obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego, tj. gmin, powiatów, województw oraz ich jednostek organizacyjnych, a także reprezentowanie klientów indywidualnych w sprawach przed organami administracji publicznej).
Kancelaria udziela nadto porad prawnych z dziedzin prawa wskazanych powyżej, a także świadczy usługi w zakresie sporządzania opinii prawnych oraz opracowywania projektów aktów prawnych, jak również występuje w imieniu swoich klientów przed sądami i urzędami.

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię każdorazowo jest ustalane z klientem indywidualnie, w zależności od rodzaju usługi lub sprawy, jej charakteru oraz stopnia skomplikowania.

O mnie

Adwokat Dawid Pluta

Studia prawnicze ukończyłem w roku 2005 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2006-2010 pełniłem funkcję radnego oraz Przewodniczącego Rady Gminy, zaś w późniejszych latach pracowałem na stanowisku prawnym w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego, co dało mojej osobie niezwykle cenną wiedzę na temat zasad funkcjonowania administracji publicznej na szczeblu samorządowym.

W latach 2012-2014 odbyłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Aplikację odbywałem pod patronatem adwokata Piotra Rojka z Kancelarii Adwokackiej w Legnicy.
Dzięki solidnemu przygotowaniu zawodowemu mojej osoby przez mającego ogromne doświadczenie zawodowe mego Patrona, jak też umożliwienie mi jako aplikantowi uczestnictwa w bardzo wielu rozprawach sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz prawa pracy, zdobyłem rzetelną wiedzę, a także bogate i cenne doświadczenie, które jest podstawą do profesjonalnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej wykonywania zawodu adwokata.

Prywatnie interesuję się polityką, historią najnowszą, ekonomią oraz sportem
(w szczególności piłką nożną oraz boksem).

Kontakt

Godziny otwarcia Kancelarii

Istnieje możliwość przyjęcia klienta w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu

NIP:695-139-11-67

PKO Bank Polski S.A. 05 1020 3017 0000 2802 0420 3493


Polityka prywatności
©2022 Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Pluta